2015 оны 05-р сарын 30
 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 3 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

2015 оны 5 дугаар сар 29                                                                                                                              Хэрлэн сум Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдолын төлбөр төлөх хуулийн хугацаа дуусахад 3 хоног үлдэж байна. татвар төлөгч та татвар төлбөрөө хуулийн хугацаанд төлж, үүргээ биелүүлж, татварын торгууль төлөх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаална уу. Харилцах...

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 4 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

2015 оны 5 дугаар сар 28                                                                                                                              Хэрлэн сум Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдолын төлбөр төлөх хуулийн хугацаа дуусахад 4 хоног үлдэж байна. татвар төлөгч та татвар төлбөрөө хуулийн хугацаанд төлж, үүргээ биелүүлж, татварын торгууль төлөх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаална уу. Харилцах...

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 6 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

2015 оны 5 дугаар сар 26                                                                                                                              Хэрлэн сум Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдолын төлбөр төлөх хуулийн хугацаа дуусахад 6 хоног үлдэж байна. татвар төлөгч та татвар төлбөрөө хуулийн хугацаанд төлж, үүргээ биелүүлж, татварын торгууль төлөх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаална уу. Харилцах...

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 7 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

2015 оны 5 дугаар сар 25                                                                                                                              Хэрлэн сум Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдолын төлбөр төлөх хуулийн хугацаа дуусахад 7 хоног үлдэж байна. татвар төлөгч та татвар төлбөрөө хуулийн хугацаанд төлж, үүргээ биелүүлж, татварын торгууль төлөх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаална уу. Харилцах...

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 10 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

2015 оны 5 дугаар сар 22                                                                                                    Хэрлэн сум                 Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдолын төлбөр төлөх хуулийн хугацаа дуусахад 10 хоног үлдэж байна. татвар төлөгч та татвар төлбөрөө хуулийн хугацаанд төлж, үүргээ биелүүлж, татварын торгууль төлөх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаална уу.                                                     ...

Татварын тодорхойлолтыг цахим тайлангийн системээс авах боломжтой

2015 оны 05-р сарын 20  Аж ахуйн нэгжүүд татвар төлөгчдөд олгодог лавлагаа, тодорхойлолтыг цахим тайлангийн систем /www.e-tax.mta.mn/  -ээс авах боломжтой боллоо. Системд нэвтрэн дэлгэцийн зүүн талд байх тодорхойлолт цэсрүү орж байгууллагын болон тендерийн гэсэн тодорхойлолтоос сонгон холбогдох үзүүлэлтүүдийг үнэн зөв, албан бичиг хөтлөлтийн дагуу бөглөж авна. “Тодорхойлолтын түүх” цэснээс хэвлэгдсэн он, сар, өдөр, цаг, минутаар нь харах боломжтой...

ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДРҮҮДИЙН ХААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ

2015 оны 5 дугаар сар 15                                                                                                    Хэрлэн сум                       Жил бүрийн 5-р сарын 2 дахь долоо хоногийг Татвар төлөгчдийн өдрүүд болгон 16 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулсан ба хаалтын арга хэмжээнд Хэрлэн сумын засаг дарга бөгөөд Чойбалсан хотын захирагч П.Мөнхтөр болон аймгийн найдвартай татвар төлөгч аж ахуйн нэгж, иргэд, Монгол...

ИРЭЭДҮЙН ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙГ ОРОЛЦУУЛСАН “АВТОМАШИНТАЙ АЯЛАЛ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2015 оны 5 дугаар сар 14                                                                                                                Хэрлэн сум                            “Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийг угтаж “Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт гар зураг, зохион бичлэгийн уралдаанд Дорнод аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн 104 сурагч бүтээлээ ирүүлсэн билээ. Уралдаанд оролцсон хүүхдүүдээс төлөөлөл болгон...

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

2015 оны 5 дугаар сар 18                                                                                               Хэрлэн сум                       Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдолын төлбөр төлөх хуулийн хугацаа ДУУСАХАД 13 ХОНОГ үлдэж байна. Татвар төлөгч та татвар төлбөрөө хуулийн хугацаанд төлж, үүргээ биелүүлж, татварын торгууль төлөх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаална уу.                                                                                     ...

“АВТОМАШИНТАЙ АЯЛАЛ”-Д ОРОЛЦОГЧДЫН ШҮЛГИЙН УРАЛДААНЫ БҮТЭЭЛЭЭС

2015 оны 5 дугаар сар 15                                                                                               Хэрлэн сум                  Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийг угтаж “Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт гар зураг, зохион бичлэгийн уралдаанд Дорнод аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн 104 сурагч бүтээлээ ирүүлсэн билээ. Уралдаанд оролцсон хүүхдүүдээс төлөөлөл болгон 14 сурагчдыг оролцуулан “Автомашинтай...


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins