2015 оны 08-р сарын 03
 

Татвар төлөгчийн эрх, үүрэг

2015 оны 06-р сарын 10                                                            Татвар төлөгч дараахь эрх эдэлнэ: 1.татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, татвар төлөгчийн эрхээ эдэлж, үүргээ биелүүлэхтэй холбогдсон мэдээлэл, зөвлөлгөө, татвар ногдуулах, төлөх, тайлагнах журам, аргачлал, маягтыг татварын алба, татварын улсын байцаагчаас авах; 2.татварын хууль тогтоомжид заасан хөнгөлөлт эдлэх, татвараас чөлөөлөгдөх; 3.хууль тогтоомжийн...

“Автомашинтай аялал”-д оролцогчдын шүлгийн уралдааны бүтээлээс

                 Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүдээр “Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт гар зураг, зохион бичлэгийн уралдаанд Дорнод аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн 104 сурагч бүтээлээ ирүүлсэн билээ.                  Уралдаанд оролцсон хүүхдүүдээс төлөөлөл болгон 14 сурагч оролцуулан “Автомашинтай аялал”-ыг шилдэг татвар төлөгч Баялаг бүтээгч “БАБУБ” ХХК, “БД” ХХК, “Бөмбөө-Уул” ХХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцах...

Татварын тодорхойлолтыг цахим тайлангийн системээс авах боломжтой

2015 оны 06-р сарын 05          Аж ахуйн нэгжүүд татвар төлөгчдөд олгодог лавлагаа, тодорхойлолтыг цахим тайлангийн систем /www.e-tax.mta.mn/  -ээс авах боломжтой боллоо. Системд нэвтрэн дэлгэцийн зүүн талд байх тодорхойлолт цэсрүү орж байгууллагын болон тендерийн гэсэн тодорхойлолтоос сонгон холбогдох үзүүлэлтүүдийг үнэн зөв, албан бичиг хөтлөлтийн дагуу бөглөж авна. “Тодорхойлолтын түүх” цэснээс хэвлэгдсэн он, сар, өдөр, цаг, минутаар нь харах...

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 3 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

2015 оны 5 дугаар сар 29                                                                                                                              Хэрлэн сум Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдолын төлбөр төлөх хуулийн хугацаа дуусахад 3 хоног үлдэж байна. татвар төлөгч та татвар төлбөрөө хуулийн хугацаанд төлж, үүргээ биелүүлж, татварын торгууль төлөх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаална уу. Харилцах...

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 4 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

2015 оны 5 дугаар сар 28                                                                                                                              Хэрлэн сум Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдолын төлбөр төлөх хуулийн хугацаа дуусахад 4 хоног үлдэж байна. татвар төлөгч та татвар төлбөрөө хуулийн хугацаанд төлж, үүргээ биелүүлж, татварын торгууль төлөх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаална уу. Харилцах...

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 6 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

2015 оны 5 дугаар сар 26                                                                                                                              Хэрлэн сум Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдолын төлбөр төлөх хуулийн хугацаа дуусахад 6 хоног үлдэж байна. татвар төлөгч та татвар төлбөрөө хуулийн хугацаанд төлж, үүргээ биелүүлж, татварын торгууль төлөх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаална уу. Харилцах...

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 7 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

2015 оны 5 дугаар сар 25                                                                                                                              Хэрлэн сум Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдолын төлбөр төлөх хуулийн хугацаа дуусахад 7 хоног үлдэж байна. татвар төлөгч та татвар төлбөрөө хуулийн хугацаанд төлж, үүргээ биелүүлж, татварын торгууль төлөх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаална уу. Харилцах...

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУУЛИЙН ХУГАЦАА ДУУСАХАД 10 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ

2015 оны 5 дугаар сар 22                                                                                                    Хэрлэн сум                 Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдолын төлбөр төлөх хуулийн хугацаа дуусахад 10 хоног үлдэж байна. татвар төлөгч та татвар төлбөрөө хуулийн хугацаанд төлж, үүргээ биелүүлж, татварын торгууль төлөх эрсдэлээс өөрийгөө хамгаална уу.                                                     ...

Татварын тодорхойлолтыг цахим тайлангийн системээс авах боломжтой

2015 оны 05-р сарын 20  Аж ахуйн нэгжүүд татвар төлөгчдөд олгодог лавлагаа, тодорхойлолтыг цахим тайлангийн систем /www.e-tax.mta.mn/  -ээс авах боломжтой боллоо. Системд нэвтрэн дэлгэцийн зүүн талд байх тодорхойлолт цэсрүү орж байгууллагын болон тендерийн гэсэн тодорхойлолтоос сонгон холбогдох үзүүлэлтүүдийг үнэн зөв, албан бичиг хөтлөлтийн дагуу бөглөж авна. “Тодорхойлолтын түүх” цэснээс хэвлэгдсэн он, сар, өдөр, цаг, минутаар нь харах боломжтой...

ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДРҮҮДИЙН ХААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ

2015 оны 5 дугаар сар 15                                                                                                    Хэрлэн сум                       Жил бүрийн 5-р сарын 2 дахь долоо хоногийг Татвар төлөгчдийн өдрүүд болгон 16 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулсан ба хаалтын арга хэмжээнд Хэрлэн сумын засаг дарга бөгөөд Чойбалсан хотын захирагч П.Мөнхтөр болон аймгийн найдвартай татвар төлөгч аж ахуйн нэгж, иргэд, Монгол...


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins