2015 оны 03-р сарын 28
 

Татварын бүртгэл” онлайн олимпиадийн удирдамж

2015 оны 03-р сарын 26 Татвар төлөх нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх болон Татварын хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд “Татварын бүртгэл” онлайн олимпиадыг жил бүрийн 2 дугаар улиралд багтаан зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Олимпиадад нягтлан бодогч, нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр суралцаж буй оюутан Та бүхнийг оролцохыг урьж байна. Зорилго: Олимпиад нь татварын бүртгэлийн чиглэлээр орон даяар нээлттэй...

“ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА” СЭДЭВТ ЗОХИОН БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

          Дорнод аймгийн Татварын хэлтсээс “Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийг угтаж “Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааныг 2015 оны 3-р сарын 19-нээс 4 сарын 17-ны өдрийг дуустал хугацаанд Дорнод аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд зарлаж байна.        Уралдааны зорилго нь ирээдүйн татвар төлөгчдийн татварын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлж, чөлөөт сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд оршино.            ...

“ТАТВАР ТЄЛЄГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА” СЭДЭВТ ГАР ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

         Дорнод аймгийн Татварын хэлтсээс “Монголын татвар төлөгчдийн өдрүүд”-ийг угтаж “Татвар төлөгч танд баярлалаа” сэдэвт гар зургийн уралдааныг 2015 оны 3-р сарын 19-нээс 4 сарын 17-ны өдрийг дуустал хугацаанд Дорнод аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд зарлаж байна.        Уралдааны зорилго нь ирээдүйн татвар төлөгчдийн татварын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлж, чөлөөт сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд оршино.             ...

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн маягт нөхөх заавар

2015 оны 03-р сарын 20 Татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүд нь нягтлан бодох бүртгэлээ Олон улсын стандартын дагуу хөтлөн, орлого, татвараа үнэн зөв тодорхойлж батлагдсан тайлангийн маягтаар Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хууль /цаашид хууль гэх/-д заасан хугацаанд татварын албанд тайлагнах үүрэгтэй. Татварын тайлан гаргахдаа Татварын ерөнхий газрын даргын 2011 оны 11 сарын 21-ны өдрийн 672 дугаар тушаалаар батлагдсан “Татварын тайлан...

Татвар төлөгчдийн анхааралд

Цахим тайлангийн системд тохиргоо, сайжруулалт хийх тул 2015 оны 1-р сарын 23-ны өдрийн 18.00 цагаас 2015 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн 06.00 цаг хүртэл системийг түр зогсоохоор шийдвэрлэсэн болно. Энэ хугацаанд систем ажиллахгүй болохыг анхаарна уу.                                                                            Татварын ерөнхий газар

2014 оны Хувь хүний орлогын албан татварын чөлөөлөлт эдлүүлэх үед бүрдүүлэх материалын жагсаалт

ОРОН СУУЦНЫ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ ЭДЛҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ Анх удаагаа хувь хүн өөрийн орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих, эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30.0 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлогын чөлөөлөлт эдлэхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 1. Татвар төлөгчийн бичгээр гаргасан хүсэлт 2. Иргэний...

Татвар төлөгчдийн анхааралд

Монгол Улсын Татварын хуулийн дагуу 2014 оны жилийн эцсийн орлогын албан татварын тайланг аж ахуйн нэгжүүд 2 сарын 10-ны дотор, хувь хүн 2 сарын 15-ны дотор харъяа татварын байгууллагад тушааж, татварын тооцоогоо хийнэ үү.  Цахим тайлангийн систем өдөр бүр 24 цаг ажиллаж байна. Татварын Ерөнхий Хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.5-д “татвар төлөх, тайлагнах эцсийн хугацаа адил байна” гэж заасны дагуу Татвар төлөгч   тухайн төрлийн тайлангаарх дутуу...

Татвараа зөв ногдуулж, тайлагная

       Татвар төлөгч Танд зориулан татварын тайлантай холбоотой  татварын алба, татвар төлөгчдийн   хуулиар хүлээсэн үүрэг, тогтоосон эрх, баримтлах  зарчим, харилцааны  талаарх мэдээллийг бэлтгэлээ.             Татвар төлөгч таны ирүүлсэн татварын тайланг татварын албаны нэг цэгийн  үйлчилгээний   улсын байцаагчид  хүлээн авна.       Татварын албаны улсын байцаагч нь татвар төлөгч тантай Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу шударгаар...

Татвар төлөгч та тайлангаа хэзээ хэрхэн ирүүлэх вэ?

2014 оны 12-р сарын 23  Та тайлангаа өөрийн биеэр болон  цахим хэлбэрээр,  мөн  шуудангаар ирүүлж болно.   Та татварын тайланг хуулиар тогтоосон  хугацаанд гаргаж татварын албанд ирүүлнэ.  Жишээлбэл: Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын улирлын тайланг улирлын дараа сарын 20-ны дотор, тухайн жилийн эцсийн тайланг дараа жилийн 2 дугаар сарын 10-ны дотор, НӨАТ-ын тайланг дараа сарын 10-ны дотор, онцгой албан татварын тайланг дараа сарын 5-ны...

Татвараа зөв ногдуулж, тайлагная

2014 оны 12-р сарын 22             Татвар төлөгч Танд зориулан татварын тайлантай холбоотой  татварын алба, татвар төлөгчдийн   хуулиар хүлээсэн үүрэг, тогтоосон эрх, баримтлах  зарчим, харилцааны  талаарх мэдээллийг бэлтгэлээ.             Татвар төлөгч таны ирүүлсэн татварын тайланг татварын албаны нэг цэгийн  үйлчилгээний   улсын байцаагчид  хүлээн авна.      Татварын албаны улсын байцаагч нь татвар төлөгч тантай Монгол улсын хууль тогтоомжийн...


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins