2014 оны 10-р сарын 26
 

“Татварын орчны шинэчлэл, мэргэшсэн зөвлөхийн оролцоо” сэдэвт онол, практикийн бага хурлын удирдамж

2014 оны 10-р сарын 24 Share Монгол Улсын татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ, татвар, бизнесийн орчны харилцан нөлөөлөл, уялдаа холбоо, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгохтой холбогдсон судалгаа, шинжилгээний ажилд дэмжлэг үзүүлэх, бүтээлч сэтгэлгээ, онол, практикийн ач холбогдол бүхий бүтээлийг шалгаруулан олон нийтэд түгээхэд энэхүү хурлын зорилго оршино.                                                                    Нэг. Илтгэлийн агуулга  ...

“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

 2014 оны 10 дугаар сар 22                                                                                                                                                                                        Хэрлэн сум                             Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 97 дугаар зарлиг, “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2007 оны 190 дүгээр тогтоолын дагуу зохиогдож байгаа “Нээлттэй хаалганы өдөр” –ийн арга...

Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 23.2 дахь хэсэгт заасны дагуу санхүүгийн тайланг 6 ба түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад тушаагаагүй нэр бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, улсын бүртгэлээс хасахаар нийтэд мэдээлж байна.     Эдгээр байгууллагатай холбоотой санал хүсэлт, гомдлыг нийтэд зарласнаас хойш 6 сарын хугацаанд хүлээн авах ба энэ хугацаанд...

Татварын алба таны тайланг хүлээж аваад ямар хяналт тавих вэ?

 Таны тайланг татварын албаны нэг цэгээс үйлчилгээ үзүүлэх улсын байцаагч хүлээн авна.  Татварын алба таны  санхүүгийн болон татварын тайлангийн тоон үзүүлэлтүүд хоорондоо тохирч буй эсэх, тооцооны алдаа буй эсэх, татварын тооцоолол, хувь хэмжээ зөв эсэх, татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт хуульд нийцэж байгаа эсэхийг хянана.  Байцаагч Таны төлсөн татварын дүнг татварын албаны холбогдох бүртгэлтэй тулган тохирч буй эсэхийг нягталж,...

Та татварын тайлангаа цахим хэлбэрээр хэрхэн тайлагнах вэ?

 Та цахим тайланг өгөхдөө харъяалагдах татварын албанаас системд нэвтрэх код авна.  Та “Цахим тайлангийн систем” /e-tax.mta.mn/-д хандаж, дараахь горимын дагуу ажиллана. • Системд нэвтрэх – “Цахим тайлангийн систем”-д нууц үг, хэрэглэгчийн нэрээ оруулан нэвтэрнэ. • Татварын тайлангийн төрлийг сонгох – “Татварын тайлан” цэснээс тайлагнах татварын төрлийг сонгоно. • Татварын тайланг шивж оруулах ба хадгалах- Сонгосон татварын...

Татвар төлөгч та тайлангаа хэзээ хэрхэн ирүүлэх вэ?

 Та тайлангаа өөрийн биеэр болон  цахим хэлбэрээр,  мөн  шуудангаар ирүүлж болно.  Та татварын тайланг хуулиар тогтоосон  хугацаанд гаргаж татварын албанд ирүүлнэ.  Жишээлбэл: Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын улирлын тайланг улирлын дараа сарын 20-ны дотор, тухайн жилийн эцсийн тайланг дараа жилийн 2 дугаар сарын 10-ны дотор, НӨАТ-ын тайланг дараа сарын 10-ны дотор, онцгой албан татварын тайланг дараа сарын 5-ны дотор  татварын...

Mta Mobile Application

Татвар төлөгчдөд зориулсан ухаалаг гар утасны програм (application) Програм татаж авах: Iphone(IOS)-ны хэрэглэчид: itunes.apple.com/us/app/mta/id721102923 Android төрлийн утастай хэрэглэгчид: play.google.com/store/apps/details?id=mn.mta ТЕГ-аас мэдээллийн технологийн сүүлийн үеийн дэвшлийг ашиглан  шинэлэг үйлчилгээг татвар төлөгч нарт зориулан нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаагийн нэг бол ухаалаг гар утасны “MTA’ програмыг (application) хөгжүүлэннийтийн  хүртээл болгож байна. Тухайн програм...

ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 23.2 дахь хэсэгт заасны дагуу санхүүгийн тайланг зургаа ба түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад тушаагаагүй нэр бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, улсын бүртгэлээс хасахаар нийтэд мэдээллэж байна. Эдгээр байгууллагатай холбоотой санал хүсэлт, гомдлыг нийтэд зарласнаас хойш 6 сарын хугацаанд хүлээн авах ба энэ...

Татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үе дэх татварын алба, татвар төлөгчийн харилцааны тухай зөвлөмж

     2014 оны 08-р сарын 29                                                                                                                    ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ        Энэхүү зөвлөмжийн зорилго нь татвар төлөгчдөд татварын хяналт шалгалтын зорилго, ач холбогдлыг ойлгуулах, татварын хяналт шалгалтын явцад татвар төлөгч болон татварын албаны хуулиар хүлээсэн үүрэг, тогтоосон эрх, баримтлах ёс зүйг тодорхой болгон практикт хэрэгжүүлэхэд...

ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

2014-08-22                                                                                                                                                                     Хэрлэн сум 2014 онд шинээр байгуулагдсан аж ахуйн нэгжүүдэд цахим татварын мэдээллийн системийн сургалтыг 8 дугаар сарын 27, 28, 29 нд татварын хэлтсийн сургалтын танхимд зохион байгуулна. Хугацаа: 2014-08-27-нд         14.00 -16.00 2014-08-28-нд        14.00 -16.00 2014-08-29-нд        14.00...


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins