2016 оны 02-р сарын 08
 

Татвар төлөгчдийн анхааралд!

2016 оны 02-р сарын 05 Албан татварын 2015 оны жилийн эцсийн болон 2016 оны 1-р сарын тайлан, Хувь хүний орлогын албан татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тайланг 2-р сарын 20-ны өдрийг дуустал хүлээн авахаар боллоо.                                                             Татвар Төлөгчдөд Дэмжлэг Үзүүлэх Газар

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах журам

Нэг. Ерөнхий зүйл 1.1 Монгол Улсын Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн дагуу нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлэх үүрэг хүлээсэн хувь хүн, хуулийн этгээдийг татварын алба нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгэх, бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, бүртгэлээс хасахад энэхүү журмыг баримтална. 1.2 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.5 -д заасан Монгол Улсад...

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажилтнуудад сургалт зохион байгуулж байна

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, урамшууллын системийн талаар татвар төлөгч иргэн бүрт мэдээлэл хүргэх зорилтын хүрээнд танхимын болон ажлын байран дахь сургалтуудыг зохион байгуулж ebarimt.mn сайтад бүртгүүлэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Тус хуулийн хэрэгжилтийн талаар 70583288 дугаарт холбогдон мэдээлэл авах боломтой бөгөөд аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах...

Худалдааны төвүүдэд сургалт зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийн шинэчилсэн найруулга, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийг сурталчлах ажлын хүрээнд Шүр зах, Хан-Хэрлэн, Экспо Зүүн бүсийн худалдааны төвүүдийн удирдлага, бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сургалтыг зохион байгуулж ebarimt.mn сайтад бүртгүүлэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллав.                                     ДОРНОД АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Бизнес эрхлэгчдэд мэдээлэл өгөх сургалт зохион байгуулж байна

Нэмэгдсэн єртгийн албан татварын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, урамшууллын системийн талаар иргэд, бизнес эрхлэгчдэд мэдээлэл өгөх сургалтыг өдөр бүрийн 14.00 цагт Татварын хэлтсийн сургалтын танхимд зохион байгуулж байна.Сургалтанд нийт 150 бизнес эрхлэгч хамрагдсан байна.                        ДОРНОД АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Сугалааны тохирлоор урамшуулал олгох, түүнийг явуулах журам

2016 оны 01-р сарын 14 Share PrintFriendly Facebook Twitter Email Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1. Сугалааны тохирлоор урамшуулал олгох, түүнийгзохион байгуулахтай холбогдох харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. 1.2. Сугалаа явуулах үйл ажиллагааг зохионбайгуулахдаа Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль (цаашид “хууль” гэх) болон Монгол Улсын холбогдох          бусад хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.                                                ...

Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, худалдан авах ажиллагааг төлбөрийн баримтад үндэслэн гүйцэтгэхийг үүрэг болголоо

2016 оны 01-р сарын 05 Share PrintFriendly Facebook Twitter Email Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга шинэ оны эхнээс хэрэгжиж эхлээд байна. Уг хуульд иргэдэд худалдан авсан бараа үйлчилгээнд төлж буй НӨАТ-ынхаа 20 хүртэлх хувийг буцаан авах мөн сугалаанд оролцох боломжийг бүрдүүлээд байгаа юм. Энэ үйл ажиллагаатай Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг газар дээр нь очиж танилцсан бөгөөд Засгийн газрын хуралдаанаар хуулийг хэрэгжүүлэхэд...

НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтэд иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг идэвхтэй оролцохыг Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг уриаллаа

2016 оны 01-р сарын 04 Share PrintFriendly Facebook Twitter Email Эдийн засгийг ил тод, хяналттай, бүртгэлтэй болгохыг Засгийн газар зорилт тавьж ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийг баталж хэрэгжүүлж эхэлсэн. Ингэснээр өнөөдрийн байдлаар 8 их наяд төгрөгийн татварын орлого, бусад хөрөнгө ил боллоо. Энэ хуулийн хэрэгжилтийг энэ оны хоёрдугаар сарын 20 хүртэл сунгасан. Мөн НӨАТ-ын 10 хувийн татварын хоёр хувийн буцаан олголт энэ...

МЭДЭГДЭЛ

2015 оны 12-р сарын 28   НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай  Монгол Улсын Их хурлаар Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2015 оны 07 дугаар сарын 9-ний өдөр батлагдсан бөгөөд 2016 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэнэ. Уг хуульд албан татвар төлөгч (хувь хүн)  болон хуулийн этгээдэд тус хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.14-т заасан төлбөрийн баримтыг заавал олгохоор хуульчилсан...

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулийг хэрэгжүүлэх тухай

2015 оны 12-р сарын 24 Share PrintFriendly Facebook Twitter Email Монгол Улсын Их Хурлаар Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ)-ын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2015 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр соёрхон батлагдсан  бөгөөд 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлнэ. Энэ хуулийн дагуу албан татвар төлөгч (хувь хүн)-д худалдан авалтад төлсөн НӨАТ-ын 20 хүртэл хувийг буцаан олгох болон сугалааны тохиролтой төлбөрийн баримт олгоно. Худалдаа,...


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins